PETROVAC WEATHER

Amulet

Amulet je kao amajlija, i po verovanju i predanju služi za odbranu od zla. Onaj ko…

Continue Reading

Avebury

Avebury je malo selo u Engleskoj i vodi se kao jedno od najpoznatijih i najvažnijih arheoloških…

Continue Reading

Babilon

Babylon je mnogo vekova bio glavni grad zemlje „Sumer i Accad“,južni deo današnjeg Iraka.

Continue Reading

Boskop lobanja

Boskop lobanja je pronađena u Južnoj Africi 1913. god. blizu Boskopa u Petchefstroom distriktu Transvaala. Vodi…

Continue Reading

Altamira

Altamira je čuveno arheološko nalazište koje se nalazi u severnoj Španiji. Poznato je po slikama koje…

Continue Reading

Abousambul

Čuveno je po dva stara Egipatska kamena hrama. Hramovi stoje odvojeno jedan od drugog stotinak metara.

Continue Reading

Amaravati

Amaravati iskopine se nalaze u južnom delu reke Krishna u distriktu Guntur, u Indiji.

Continue Reading

Mary Anning

Lyme Regis je arheološko nalazište na južnoj obali Engleske i bogato je fosilima.

Continue Reading